Länk till
2016-01-29
Svenskarnas skulder till Kronofogden fortsätter att öka

För fjärde året i rad ökar svenskarnas skulder till Kronofogden. Vid årsskiftet hade drygt 340 000 privatpersoner en sammanlagd skuld till Kronofogden på över 63 miljarder kronor. En positiv trend är att antalet skuldsatta personer är färre än 2014. Det visar nya siffror som Visma sammanställt från Kronofogden.


– Januari är en bra månad att ta tag i sin ekonomi och se över sina utgifter och inkomster. Många har dragit på sig extra kostnader under storhelgerna och det är viktigt att betala av skulderna så de inte blir första steget till svår skuldsättning, säger Maria Blomqvist, skuldrådgivare på Visma Collectors.

Färre personer delar på en ökad skuldbörda
Vid årsskiftet uppgick svenska privatpersoners samlade skulder hos Kronofogden till över 63 miljarder kronor. Det är en ökning med närmare en procent jämfört med året innan. Om man även räknar med dödsbon och gäldenärer som saknar adress eller har en utländsk adress är den totala skulden 72,4 miljarder kronor.
Antalet skuldsatta personer var vid samma tid 341 097, vilket är en minskning med 2 437 personer.

– Varje år är en ny möjlighet att vända trender. Det positiva är att det för andra året i rad är något färre personer som är skuldsatta, men däremot har inte skuldbördan minskat. Därför bör man fortsätta arbeta förebyggande genom att sprida kunskap och information och våga prata om privatekonomi, säger Maria Blomqvist.

Skillnader mellan länen
Enligt Vismas länsjämförelse finns den största andelen skuldsatta i Sörmland, i likhet med föregående år. Där har skulderna ökat med 4,3 procent på ett år. De län som har lägst andel skuldsatta är Västerbotten och Halland, även det i likhet med föregående år.

Fem län har haft en nedåtgående trend, vilket innebär att den totala skuldbördan i de länen har minskat. I sexton län har skuldbördan däremot ökat, och störst är ökningen på Gotland. Där har skulderna ökat med nära 22 procent, men eftersom gotlänningarnas totala skuld är så liten blir förändringen i procent tydligare där än i andra län. Västernorrlands län står därefter för den största ökningen med drygt 7 procent.

Att vända trenden
De samlade skulderna är störst i Stockholms län och minst på Gotland. Antalet skuldsatta har minskat i samtliga län förutom Östergötland, Stockholms län och Jönköpings län. Den största minskningen har Västmanland haft.

– När man får ett inkassokrav i brevlådan kan man se det som en varningssignal. Skulden har i det skedet inte gått till Kronofogden och det finns ofta olika möjligheter att betala den så att man undviker att den går vidare till betalningsföreläggande, säger Maria Blomqvist.

Visma har bearbetat Kronofogdens statistik om skuldsatta privatpersoner uppdelat på län för åren 2014 och 2015.

För mer information, kontakta
Maria Blomqvist, skuldrådgivare på Visma Collectors, 070-654 47 56Fakta om skulder:
Svenskarnas samlade skuld på över 63 miljarder kan jämföras exempelvis med statsbudgeten på omkring 65 miljarder kronor för hälso- och sjukvård samt social omsorg.

Svår skuldsättning innebär enligt Kronofogden att man inte kommer att ha möjlighet att betala sina skulder inom en överskådlig framtid.
I statistiken ingår inte dödsbon, gäldenärer med okänd adress eller skyddad identitet. Totalt svarar dessa för ytterligare 9,4 miljarder kronor i skulder till Kronofogden.

Så undviker du överskuldsättning
  • Gör en månadsbudget
  • Spara kvitton och följ upp budgeten veckovis
  • Betala alla krediter och avsluta kreditkort
  • Starta ett sparkonto
  • Undvik att hamna hos Kronofogden – försök hellre få till stånd en avbetalningsplan
 

Flera nyheter

2016-10-26
Sex kommuner tävlar om titeln Årets nyföretagarkommun

Sex kommuner är med och tävlar om titeln Årets Nyföretagarkommun, och en prissumma

Läs mer »
2016-10-21
Två av tre småföretagare mer flexibla med digitaliseringen

Två av tre småföretagare i Sverige upplever ett mer flexibelt arbetsliv de senaste

Läs mer »
2016-10-20
Introvert företagare? Bejaka det!

Blickar du inåt för att hämta kraft? Då är du introvert. Så här

Läs mer »
2016-10-11
Småföretagare hindras av dålig uppkoppling

Var sjätte småföretagare upplever att en bättre internetuppkoppling skulle hjälpa

Läs mer »
2016-10-04
Nyföretagandet uppåt i 20 av 21 län i september

Årets starka nyföretagande håller i sig – i september startades 11,6 procent

Läs mer »
2016-09-27
Vartannat småföretag saknar egen hemsida
Nästan hälften av Sveriges småföretag saknar en egen hemsida. En stor majoritet
Läs mer »
Erbjudande: Visma Affärsplan
– Hjälper dig igång med ditt företag

För att underlätta din start har vi tagit fram en affärsplan i samarbete med Nyföretagarcentrum. Det är ett bra verktyg för dig själv där du beskriver hur verksamheten ska bedrivas och finansieras. Narturligtvis bjuder vi på den!

Erbjudande: Visma Webshop
Ett smidigt paket som ger dig både hemsida och nätbutik.

Fler och fler kunder vill handla på internet, och slippa åka till en butik. Nätbutiken blir ett naturligt inslag på hemsidan och dina kunder kan både läsa om ditt företag och handla, dygnet runt!
Endast 199 kr i månaden.

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Erbjudande: Visma Website
Enklare kontaktsida på internet eller som en proffsig marknadsplats för ditt företag.

Fler och fler kunder söker efter produkter och tjänster på nätet, samtidigt som fler och fler företag har en egen hemsida. Med en hemsida når du ut till både gamla och nya kunder, dygnet runt - helt gratis!

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande