starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Foto: Petter Hammarbäck
Tommy Jansson
Expert inom:
Entreprenörskap och affärsutveckling

Tommy Jansson jobbar i det egna företaget Lomsjöakademien. Han är pedagog och mental tränare med specialintresse för entreprenörskap, kreativitet och affärsutveckling. Tommy har varit ordförande i Nyföretagarcentrum i Nyköping och coachat många nyföretagare.

Fråga:

Om jag och min sambo vill starta HB där vi som "allkonstnärer" vill hyra ut oss själva till olika branscher samtidigt som vi sysslar med hemsideskapande och försäljning via internet, måste vi starta flera företag eller kan vi ha en bred företagsbeskrivning för att kunna vara flexibla i jakten på inkomster?

Svar:

Det ideala är givetvis att ha en entydig och avgränsad affärsidé som vänder sig till en lika tydligt definierad målgrupp. Men exempelvis för många småföretag på landsbygden är detta inte möjligt då kundunderlaget är för litet. Det är då mycket vanligt att man jobbar enligt en affärsidé under sommarhalvåret och en annan under vintern. Och ofta har man två eller flera verksamheter parallellt hela året.

Om ni vill satsa på företagande med flera olika inriktningar finns det ett par viktiga saker att tänka på.

• Se till att det ändå finns en gemensam röd tråd för samtliga verksamheter i företaget. Det kan handla om att företagandet genomgående håller en hög servicenivå eller en tydlig miljöprofil. I ert fall kanske den gemensamma nämnaren är ert konsnärskap, som så klart både kan gestalta sig i de traditionella konstnärsformerna, men även finna sitt uttryck på webben när ni skapar hemsidor.

 

• Även om ni har flera parallella verksamheter bör varje verksamhet ha en tydlig affärsidé riktad mot en definierad målgrupp.

 

• I ert fall kanske detta inte är ett problem, men självklart är det viktigt att de olika inriktningarna inte krockar med varandra!

Erbjudande: Visma Website
Enklare kontaktsida på internet eller som en proffsig marknadsplats för ditt företag.

Fler och fler kunder söker efter produkter och tjänster på nätet, samtidigt som fler och fler företag har en egen hemsida. Med en hemsida når du ut till både gamla och nya kunder, dygnet runt - helt gratis!

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Erbjudande: Visma Affärsplan
– Hjälper dig igång med ditt företag

För att underlätta din start har vi tagit fram en affärsplan i samarbete med Nyföretagarcentrum. Det är ett bra verktyg för dig själv där du beskriver hur verksamheten ska bedrivas och finansieras. Narturligtvis bjuder vi på den!

Erbjudande: Visma Webshop
Ett smidigt paket som ger dig både hemsida och nätbutik.

Fler och fler kunder vill handla på internet, och slippa åka till en butik. Nätbutiken blir ett naturligt inslag på hemsidan och dina kunder kan både läsa om ditt företag och handla, dygnet runt!
Endast 199 kr i månaden.

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande