starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Foto: Petter Hammarbäck
Tommy Jansson
Expert inom:
Entreprenörskap och affärsutveckling

Tommy Jansson jobbar i det egna företaget Lomsjöakademien. Han är pedagog och mental tränare med specialintresse för entreprenörskap, kreativitet och affärsutveckling. Tommy har varit ordförande i Nyföretagarcentrum i Nyköping och coachat många nyföretagare.

Fråga:

Jag har just startat ett AB och vill skänka 10% av min vinst till välgörenhet. Hur går jag till väga för att göra det på ett trovärdigt sätt inför mina konsumenter? Skall jag starta en fond t.ex.? Hur gör jag det?

Svar:

Att profilera sig som samhällsorienterad har blivit ganska vanligt. CSR - Corporate Social Responsibility - är ett sätt att göra samhällsnytta samtidigt som företaget får goodwill. I USA - där detta är vanligt - bildar man ofta en särskild stiftelse för ändamålet vilket gör kostnaden avdragsgill. I Sverige finns inga sådana regler så det vanliga är bara att man skänker pengar till ändamål som man anser viktiga och att man på olika sätt talar om detta. Det är viktigt att man använder sin välgörenhet på ett snyggt sätt i sin marknadsföring för att man ska få maximal credit för den.

Jag anser att det bästa är att det finns en koppling mellan företagets verksamhet och den välgörenhet man stödjer. T.ex. en sportaffär stödjer en handikapporganisation som har till syfte att få ut handikappade barn och ungdomar i olika former av sportaktivitet. Sportaffären kan stödja med pengar, skänka sportutrustning eller genom att bekosta stipendier eller en tränartjänst.

Man kan givetvis få credit även för stöd åt verksamheter som inte har någon nära och tydlig koppling till företagets verksamhet. Det kan vara stöd till Greenpeace (allmänt miljöintresse) eller läkare utan gränser (allmän medmänsklighet).

Trovärdigheten blir givetvis reducerad om man kan uppfatta att det är ett knep för att öka marginalerna som man kamuflerat till välgörenhet.

Erbjudande: Visma Webshop
Ett smidigt paket som ger dig både hemsida och nätbutik.

Fler och fler kunder vill handla på internet, och slippa åka till en butik. Nätbutiken blir ett naturligt inslag på hemsidan och dina kunder kan både läsa om ditt företag och handla, dygnet runt!
Endast 199 kr i månaden.

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Erbjudande: Visma Affärsplan
– Hjälper dig igång med ditt företag

För att underlätta din start har vi tagit fram en affärsplan i samarbete med Nyföretagarcentrum. Det är ett bra verktyg för dig själv där du beskriver hur verksamheten ska bedrivas och finansieras. Narturligtvis bjuder vi på den!

Erbjudande: Visma eEkonomi
– Fakturera på internet och få bokföringen på köpet

Med Visma eEkonomi kan du glömma termer som debet och kredit och alla krångliga kontonummer. Sånt sköter programmet åt dig. Säker bokföring online som funkar på både PC och Mac. Från 89 kr i månaden!