starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Foto: Petter Hammarbäck
Tommy Jansson
Expert inom:
Entreprenörskap och affärsutveckling

Tommy Jansson jobbar i det egna företaget Lomsjöakademien. Han är pedagog och mental tränare med specialintresse för entreprenörskap, kreativitet och affärsutveckling. Tommy har varit ordförande i Nyföretagarcentrum i Nyköping och coachat många nyföretagare.

Fråga:

Jag är lite sugen på att starta eget företag då jag nu nyligen har kommit på en affärsidé. Hur kommer jag igång med företaget? Då jag inte har en aning om hur intresset för min idé är på marknaden, så känns det som att man borde kolla upp detta först. Men samtidigt måste man ju ändå vara förberedd på att det kan locka människor, så att man måste "starta" företaget med en gång. Hur mycket förberedd ska man vara med företaget innan man kollar intresset hos folk?

Svar:

Det är givetvis alltid bra att vara förberedd. Samtidigt är det också bra att komma igång snabbt om ens affärsidé ligger rätt i tiden.

Så i ditt fall kan jag tycka att du borde göra en bra men snabb marknadsundersökning. Samtidigt är det bra om du har några olika scenarior klara, d.v.s. om marknadsundersökningen visar X startar du enligt plan A, om den visar Y startar du enligt plan B. För de flesta nyföretagare är detta med marknadsundersökningar något helt nytt och främmande. Därför följer här lite tips på hur gör en bra marknadsundersökning.


Du börjar med att definiera din potentiella marknad. Det betyder att avgränsa marknaden utifrån en rad olika parametrar:
- geografisk avgränsning
- målgrupper
- ålder
- kön
- ekonomisk status
- utbildningsnivå

 

För varje målgrupp:
- distributionskanal
- kommunikationskanal
- o.s.v.

 

Det skulle kunna se ut så här: Antag att du säljer vegetarisk delikatessmat, både via restauranger och livsmedelsbutiker. Kanske också till medvetna privatpersoner? Anta att du vill begränsa dig till din närregion – inom 100 km från din firma. Du kan, baserat på offentlig statistik bedöma att dina privatkunder/slutkunder ser ut så här:
- ålder 28 – 55 år
- kvinnor 75%, män 25%
- god ekonomi
- välutbildade

 

Frågan är nu om du kan hitta denna målgrupp på något fiffigt sätt? Kan de finnas samlade på något sätt? Via en förening? Genom att de läser vissa tidskrifter? Ofta besöker målgruppen vissa webbsidor o.s.v. När man ska göra en marknadsundersökning brukar man kombinera två varianter: 
- den kvalitativa, som innebär ett mindre antal djupintervjuer
- den kvantitativa som innebär någon form av enkät

 

Det är A och O att hela tiden se till att man får representativa grupper oavsett vilken variant man än ska göra. För kvalitativa undersökningar är det viktigt att de informanter man använder verkligen väljs slumpmässigt ur målgruppen så att man inte kommer snett i sina slutsatser. Använda därför ett enkelt, slumpmässigt urval för att hitta de individer som ska få representera målgruppen i den kvalitativa undersökningen. Hör med personer i din vänkrets om de kan tänkas ha några möjliga representanter för målgruppen. Det kan alltså vara lämpligt att testa din idé första gången på dessa och be om konstruktiv kritik.
 

Erbjudande: Visma Website
Enklare kontaktsida på internet eller som en proffsig marknadsplats för ditt företag.

Fler och fler kunder söker efter produkter och tjänster på nätet, samtidigt som fler och fler företag har en egen hemsida. Med en hemsida når du ut till både gamla och nya kunder, dygnet runt - helt gratis!

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Erbjudande: Visma eEkonomi
– Fakturera på internet och få bokföringen på köpet

Med Visma eEkonomi kan du glömma termer som debet och kredit och alla krångliga kontonummer. Sånt sköter programmet åt dig. Säker bokföring online som funkar på både PC och Mac. Från 89 kr i månaden!

Erbjudande: Visma Affärsplan
– Hjälper dig igång med ditt företag

För att underlätta din start har vi tagit fram en affärsplan i samarbete med Nyföretagarcentrum. Det är ett bra verktyg för dig själv där du beskriver hur verksamheten ska bedrivas och finansieras. Narturligtvis bjuder vi på den!