starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Foto: Petter Hammarbäck
Tommy Jansson
Expert inom:
Entreprenörskap och affärsutveckling

Tommy Jansson jobbar i det egna företaget Lomsjöakademien. Han är pedagog och mental tränare med specialintresse för entreprenörskap, kreativitet och affärsutveckling. Tommy har varit ordförande i Nyföretagarcentrum i Nyköping och coachat många nyföretagare.

Fråga:

Vad ska man fakturera varje månad för att ett aktiebolag ska vara lönsamt? Jag fakturerar ca 50 000 kr (oftast mer) i månaden och planen är att utöver en revisor och en leasingbil inte ha några andra kostnader på företaget.

Svar:

Det du kallar "fakturering" motsvarar din omsättning. Det säger inget om hur din lönsamhet ser ut, d.v.s. om du får några pengar över. Du kan ju samtidigt ha så stora kostnader - fakturor som du betalar - att det inte blir något över vare sig till revisor eller leasingbil.

För olika branscher brukar man kunna hitta statistik som visar på nyckeltalet "omsättning per anställd". Beroende av hur mycket man förädlar sina råvaror så blir detta nyckeltal olika. I vissa branscher där det viktigaste är service baserad på kompetens har man mycket låga kostnader förutom de anställdas löner. Då behöver inte omsättningen per anställd vara så hög för att företaget ska vara lönsamt. I andra branscher kan i stället maskinkostnader o dyl vara så höga att det krävs en betydligt större omsättning per anställd.

För att kunna ge några råd i just ditt fall behöver vi ha mera underlag.
 

Erbjudande: Visma Webshop
Ett smidigt paket som ger dig både hemsida och nätbutik.

Fler och fler kunder vill handla på internet, och slippa åka till en butik. Nätbutiken blir ett naturligt inslag på hemsidan och dina kunder kan både läsa om ditt företag och handla, dygnet runt!
Endast 199 kr i månaden.

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Erbjudande: Visma Affärsplan
– Hjälper dig igång med ditt företag

För att underlätta din start har vi tagit fram en affärsplan i samarbete med Nyföretagarcentrum. Det är ett bra verktyg för dig själv där du beskriver hur verksamheten ska bedrivas och finansieras. Narturligtvis bjuder vi på den!

Erbjudande: Visma eEkonomi
– Fakturera på internet och få bokföringen på köpet

Med Visma eEkonomi kan du glömma termer som debet och kredit och alla krångliga kontonummer. Sånt sköter programmet åt dig. Säker bokföring online som funkar på både PC och Mac. Från 89 kr i månaden!